Advertentie

Disclaimer

Let op, iivr.nl is niet langer het officiële nieuws orgaan van de belangenbehartigers van de regio Veluwe randmeren, iivr.nl is slechts een archief. Voor de officiële kanalen wijzen wij u graag door naar:

Overheid:
Schap Veluwe Randmeren Gemeente Putten

Natuurbescherming:
De Vogeltelling

Toerisme:
Hollandsail.nl
Veluwe Randmeren Info
Toerisme Flevoland
VVV Flevoland

Wat is IIVR

IIVR is de afkorting van Integrale Inrichting VeluweRandmeren. IIVR is een samenwerkingsverband tussen 19 overheden die betrokken zijn bij de Veluwerandmeren, het gebied tussen Nijkerkersluis en Roggebotsluis bij Kampen. De overheden betrokken bij de Veluwerandmeren willen er samen voor zorgen dat de Veluwerandmeren zich op een goede manier verder kunnen ontwikkelen.

Samen met belangenorganistaties en bewoners van het gebied hebben de overheden gewerkt aan een plan voor de (her)inrichting van de Veluwerandmeren: het Inrichtingsplan Veluwerandmeren. In het Inrichtingsplan staan 36 maatregelen die in de periode tussen 2002 en 2010 uitgevoerd worden. Rode draad daarbij is het behouden en versterken van het evenwicht tussen recreatie, natuur en economische belangen.

Met de ondertekening van een convenant hebben de betrokken overheden aangegeven achter het plan te staan en gezamenlijk in totaal € 39.000.000 op tafel te leggen om de uitvoering van de maatregelen uit het Inrichtingsplan te financieren.