Advertentie

Disclaimer

Let op, iivr.nl is niet langer het officiële nieuws orgaan van de belangenbehartigers van de regio Veluwe randmeren, iivr.nl is slechts een archief. Voor de officiële kanalen wijzen wij u graag door naar:

Overheid:
Schap Veluwe Randmeren Gemeente Putten

Natuurbescherming:
De Vogeltelling

Toerisme:
Hollandsail.nl
Veluwe Randmeren Info
Toerisme Flevoland
VVV Flevoland

Maatregelen

‘Inschatting ecologische ontwikkelingen Veluwerandmeren 2005′

In 2001 is het ‘Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR)’ vastgesteld en is een convenant getekend door de deelnemende partijen. Rode draad is het versterken en behouden van het evenwicht tussen recreatie en natuur. Een goede waterkwaliteit vormt de basis voor zowel de natuur als andere vormen van gebruik, zoals recreatie. De te verwachten effecten van het Inrichtingsplan Veluwerandmeren op het watersysteem zijn daarom in het Inrichtingsplan beschreven.

De tijd heeft niet stilgestaan. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in (Europese) wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de Kader Richtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Reden dus om de effecten van de geplande maatregelen en projecten opnieuw tegen het licht te houden.

In het rapport ‘Inschatting ecologische ontwikkelingen Veluwerandmeren 2005’ worden de effecten van alle IIVR-maatregelen en de overige ontwikkelingen in de Veluwerandmeren ingeschat. Op termijn worden diverse negatieve effecten verwacht. Daarom zal in de komende periode gezocht worden naar mogelijkheden om deze negatieve effecten te verminderen.