Advertentie

Disclaimer

Let op, iivr.nl is niet langer het officiële nieuws orgaan van de belangenbehartigers van de regio Veluwe randmeren, iivr.nl is slechts een archief. Voor de officiële kanalen wijzen wij u graag door naar:

Overheid:
Schap Veluwe Randmeren Gemeente Putten

Natuurbescherming:
De Vogeltelling

Toerisme:
Hollandsail.nl
Veluwe Randmeren Info
Toerisme Flevoland
VVV Flevoland

Veluwe Randmeren

Ruimte voor mens en natuur
De Veluwerandmeren bieden voor elk wat wils, maar niet alles kan overal. Recreatie en natuur gaan op en aan de randmeren hand in hand. Dat is één van de aantrekkelijkste kanten van dit veelzijdige, maar tegelijk kwetsbare gebied. Samen kunnen we er voor zorgen, dat al het moois van de randmeren behouden blijft.

De goede waterkwaliteit heeft er voor gezorgd dat de Veluwerandmeren een ‘wetland’ van internationaal belang is. Vrijwel het hele gebied is aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het is een gebied waar veel watervogels waaronder de zeldzame kleine zwaan in grote aantallen rusten en voedsel vinden. Waterplanten, zoals fonteinkruiden en kranswieren, gedijen nergens ter wereld zo goed als in de Veluwerandmeren.

Het Veluwerandmerengebied is tegelijkertijd een uniek recreatiegebied. Met (zeil)boot of kano kunnen kortere en langere tochten gemaakt worden. In het gebied zijn diverse jachthavens en op verschillende eilanden zijn aanlegplaatsen waar men enkele dagen kan verblijven. Door de geleidelijke overgang naar dieper water zijn de vele stranden uitermate geschikt voor gezinnen met kleine kinderen.

Integrale Inrichting VeluweRandmeren (IIVR)
Samen met belangenorganisaties en bewoners van het gebied hebben de overheden samengewerkt aan een plan voor de (her)inrichting van de Veluwerandmeren: het Inrichtingsplan Veluwerandmeren. In het Inrichtingsplan staan 36 maatregelen die in de periode tussen 2002 en 2010 uitgevoerd worden. Rode draad daarbij is het behouden en versterken van het evenwicht tussen natuur en recreatie.